PRIVACYBELEID

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [Volgt].

Horloges en Accessoires verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Horloges en Accessoires bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Horloges en Accessoires heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Horloges en Accessoires behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor wij derden inschakelen.

Algemeen doel van de verwerking is uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en [Volgt] of een eed of wettelijke verplichting.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand